Değerlerimiz

İnsan

Akkülah İnşaat için ‘insan’ en değerli varlıktır. Ulusal ve uluslararası iş süreçlerinde cinsiyet, dil, din, ırk ve siyasi görüş ayrılığı gözetilemez. Evrensel insan haklarına aykırı yaklaşımlar kabul edilemez. Akkülah İnşaat’ın tüm çalışanları, niteliği sürekli arttırılan, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma güvencesi altındadır. Akkülah İnşaat, sıfır iş kazası hedefi ile çalışır.

Toplum

Akkülah İnşaat için topluma katkı sağlamak bir ‘proje’ değil, var olma anlayışıdır. Tüm yatırım süreçlerinin sürdürülebilir olması hedeflenir. Akkülah; toplumsal paydaşları için ekonomik, kültürel ve toplumsal kalkınmayı desteklemeyi amaçlar.

İş

Akkülah İnşaat tüm iş süreçlerinde iş etiği doğrultusunda hareket ederek güvenilir, dürüst, tutarlı ve adil olmayı benimsemiştir.Kaliteden ödün verilemez. Yapılan iş, yapılabilecek en iyi şekilde gerçekleştirilir.

Çevre

Akkülah İnşaat çevreye saygı duyar. Bu saygının gerekliliği olarak Akkülah’ın çevreye verdiği etki ölçümlenir. Olumsuz etkilerin en aza indirgenmesi için çaba gösterilir. Çalışanlar ve paydaşlar doğal kaynakların korunması ve geri dönüşümün artırılması için teşvik edilir.
Akkülah İnşaat, çalışan ve paydaşlarının kendisiyle gurur duyabileceği bir kurum olmak için, tüm iş süreçlerinde kurumsal değerleri doğrultusunda hareket eder. Akkülah İnşaat yılların deneyimini ve bilgi birikimini müşterilerinin faydası için değerlendirmeyi ve yeni nesillere aktarmayı kurumsal bir görev olarak görür.