Selçuk Üniversitesi, Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,İşletme Selçuk Üniversitesi, Yönetim ve Organizasyon, Yüksek Lisans